2021-02-11

Så fungerar kommunens dokumenthantering

Hur fungerar Arvika kommuns dokumenthantering? Det kan du läsa om i kommunens Riktlinjer för ärende- och dokumenthantering, som fastställdes av Kommunstyrelsen nyligen. Riktlinjen finns på webbplatsen och riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner och till alla som vill lära och förstå.

I dagarna har vi fått en del frågor kring allmän handling och hur vi jobbar med detta. I kommunen finns funktionsbrevlådor till våra funktioner, nämnder med mera och de brevlådorna öppnas dagligen av tjänstepersoner. Från dessa brevlådor går sedan e-post ut till handläggare eller till personer som berörs och som har behov av att ta del av informationen.

Alla brev eller e-postmeddelande som skickas till kommunen blir en allmän handling, det vill säga att vem som helst kan ta del av den. Det finns bara möjlighet att sekretessbelägga en inkommande handling om den omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Sedan finns andra handlingar som kommer in till oss, men som inte har karaktären av ett ärende hos kommunen, till exempel inbjudningar, enklare frågor som ersätter telefonsamtal, tidsbokningar, reklam med mera. Dessa handlingar kan gallras/kastas.

Den som ställer en fråga till kommunen och vill vara anonym har alltid rätt att göra det.

Om någon har synpunkter på vår hantering av allmän handling så välkomnar vi en eventuell prövning. Kontakta oss gärna om ni har frågor som rör vår dokumenthantering.

Kommundirektör Hans Karlsson eller biträdande kommundirektör Anna Wikstrand, båda nås via 0570-816 00 vx.

ordförandeklubba

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-11