Rivning av sågverksdammen i Rackstad startar

Artikeln publicerades 12 juni 2023

Rackstaddammen är i dåligt skick och nu börjar arbetet att riva ut dammen och bygga en ny väg där älven passerar genom en valvbågstrumma.

Arbetet kommer att genomföras i enlighet med det tillstånd som vann laga kraft i juni 2020. I juni genomförs provtagningar för att få nödvändig information för att utforma vägens konstruktion på ett korrekt sätt. Under sommaren kommer sedan dammen tappas av sakta för att undvika grumling och skador nedströms från fördämningen. I september (prelimärt) ska arbetet med uppbyggnad av den nya vägbanan påbörjas, med avsikten att det ska färdigställas under hösten.

Det är Teknik i Väst, på uppdrag av Arvika kommun, som utför jobbet tillsammans med anlitade entreprenörer.

Hjälpte informationen på sidan dig?