Riskerar du att hamna snett?

Artikeln publicerades 23 januari 2024

Fötter på ungdomar i förgrund och klottrad betong i bakgrund

Arvika är med i projektet "Värmlands Unga i Arbete". Ett projekt som vänder sig till dig som vill göra en förändring i din livssituation.

Projektet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 29 år som redan hamnat i en svår situation, med bristande sysselsättning eller i övrigt jobbig situation, men också till de som riskerar att hamna där om inte rätt insatser ges i tid. Projektet riktar sig till dde som vill göra en förändring i sin livssituation och målet är att de ska uppnå egen försörjning.

Det finns mycket stöd att få i Arvika kommun, men ibland upplevs det som många kontakter att ta och man vet inte alltid vart man ska börja. I projektet ”Värmlands Unga i Arbete” samverkar kommunen med Polis, Kriminalvård, Frivård och Region Värmlands Folkhälsa. Projektet syftar till att öka kunskapen om och utarbeta metoder och insatser som minskar risken för unga att hamna i utanförskap, risk-/missbruk eller kriminalitet.

Känner du igen dig, eller känner du någon som vill medverka i projektet? Mer information om projektet, hur du anmäler dig och vilken hjälp du kan få finns på webbplatsen.

Om projektet

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och har beviljats cirka 27,5 miljoner. Projektperioden sträcker sig fram till den 1 juni 2026. Målgruppen för projektet är unga mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar (UVAS). De primära målgrupperna för projektet är utrikesfödda, unga som riskerar att hamna i kriminalitet samt unga som befinner sig i eller riskerar att hamna i risk-och missbruk.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla nya arbetssätt och metoder för att minska risken att unga hamnar i utanförskap och kriminalitet, främja att ungdomar lämnar kriminalitet och att nya arbetssätt och metoder utvecklas för att effektivisera ungdomars etablering på arbetsmarknaden.

Hjälpte informationen på sidan dig?