Ridhuset stängt

Artikeln publicerades 7 februari 2024

I slutet av förra veckan fattades beslutet att ridhuset kommer hållas stängt tills vidare. Beslutet grundar sig på en försiktighetsåtgärd efter att det har framkommit att byggnaden är i behov av ytterligare förstärkning.

Det har tidigare budgeterats för att genomföra insatser rörande taket på ridhuset på grund av ett läckage. Inför arbete med åtgärder har besiktning och grundliga beräkningar genomförts av experter som kan konstatera att läget är sämre än förväntat och att det behövs större åtgärder än vad som var bedömningen under hösten.

Som en försiktighetsåtgärd och för att kunna säkerställa säkerheten för alla som ska vistas i det, har kommunen i samförstånd med Arvika Fastighets AB beslutat att den nya delen av ridhuset behöva hållas stängt tills vidare.

Arvika Fastighets AB har fått i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan och ta fram en kostnadsberäkning. Vi kan för närvarande inte ge exakt tidsram för när åtgärderna kommer vara genomförda.

- Kommunen har löpande kontakt med ridklubben om vad som händer nu och vi har informerat om att de behöver planera för att hela vårterminen påverkas. Vi har full förståelse för att detta ställer till det, men säkerheten måste gå först, säger Eriqa Lindsten, kultur och fritidschef.

Hjälpte informationen på sidan dig?