Renspolning av vattenledningsnätet i Edane

Artikeln publicerades 16 maj 2024

Under maj-juni spolas vattenledningsnätet i Edane. Syftet är att du ska få ett stabilt och bra vatten i dina vattenkranar.

Pollex AB kommer under maj-juni 2024 att spola rent vattenledningsnätet i Edane på uppdrag av Teknik i Väst. Syftet med spolningen är att förbättra vattenkvaliteten, och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Arbetsmetod

Den metod som kommer att användas innebär att luft och vatten leds in och ut i ledningssträckan via brand- eller spolposter. Det luftblandade vattnet avskiljer avlagringarna (järn, mangan) i röret.

Påverkan hos kunder

Servisledningar till fastigheter i området kan få missfärgat vatten i samband med spolningarna. Missfärgning kan även uppstå utanför det område där spolning pågår. Missfärgningen är inte farlig, men man ska inte dricka eller använda starkt missfärgat vatten till matlagning. Det är viktigt att man låter vattnet spola kraftigt i kallvattenkranen efter avslutat arbete för att få ut luft och missfärgning. Spola inte i toalettstolen förrän samtliga kranar är renspolade då detta kan leda till igensättning av filter och ventiler.

Observera att problem med missfärgat vatten kan förekomma även utanför det område där spolning pågår.

När och var?

Arbetet beräknas påbörjas 20 maj 2023.
Luft- och vattenspolningen delas upp i etapper. De kunder som berörs kommer att få information i brevlådan två till fyra dagar i förväg. I denna information uppmanas ni att stänga den kran/ventil som sitter före er vattenmätare den dag ni direkt berörs av spolningen. För vissa kunder kan vi behöva spola vid fler än ett tillfälle.

Observera att vissa fastigheter kan behöva få spolat mer än en gång. Vissa kunder kan alltså få information om avstängning vid mer än ett tillfälle!

Hjälpte informationen på sidan dig?