Renovering av Taserudsgymnasiet skjuts upp

Den planerade renoveringen av Taserudsgymnasiets lokaler kommer att skjutas upp.

Anledningen är att kostnaden för renoveringen har ökat på grund av omvärldsläget och priset har blivit för högt för Lärande och stöd. Ursprungsbudgeten för renoveringen var 110 miljoner kronor.

Vi behöver projektera om lokalerna för att se över kostnaderna. Renovering av Taserudsgymnasiet är nödvändig då lokalerna är i stort behov av teknisk rotrenovering och behöver bli mer anpassad till verksamheterna och programmen. Arbetet kommer dock inte kunna påbörjas under hösten, som tidigare var planen.

Programmen kommer att starta upp som vanligt till hösten i sina nuvarande lokaler och den omplacering av program som var tänkt under byggperioden blir alltså inte aktuell.

Hjälpte informationen på sidan dig?