Lyssna på sidan Lyssna
2019-05-14

Regler för sammanhållen bebyggelse

Kommunstyrelsen i Arvika har nu antagit riktlinjer som ska underlätta hanteringen av bygglov för så kallad sammanhållen bebyggelse utanför detaljplanelagda områden. Det har också gjorts en inventering av sådana områden i kommunen.

Det finns områden på landsbygden som inte har en detaljplan, men där bebyggelsen ändå är tät. I plan- och bygglagen kallar man den typen av områden för sammanhållen bebyggelse.

Ligger fastigheten utanför detaljplanelagt område behövs inte bygglov för vissa åtgärder för en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader. Tillhör fastigheten däremot ett område som klassats som "sammanhållen bebyggelse" krävs ändå bygglov, även om tomten ligger utanför detaljplanelagt område.

Det är viktigt att det finns en helhetssyn för sammanhållen bebyggelse, inte minst för att säkra vatten och avlopp för alla hushåll. Flera enskilda avloppsanläggningar i området kan till exempel ställa till med problem för enstaka hushåll genom föroreningar.

- Riktlinjerna kommer vi att använda när vi arbetar med fysisk planering och lovgivning och de kommer att göra det lättare att behandla ärenden utanför detaljplanelagt område på lika sätt, säger samhällsbyggnadschef Ida Svensson.

"Riktlinjer för sammanhållen bebyggelse" kommer att läggas ut på webbplatsen i slutet av maj.


Fakta - vad är en detaljplan?

Detaljplaner reglerar hur marken och vattnet används och hur bebyggelsen utformas inom olika områden. När du ansöker om bygglov prövas din ansökan bland annat mot detaljplanen för området för att se om det som du tänkt bygga eller bygga till passar in i området.

Om det inte finns någon gällande detaljplan finns det ibland större frihet att göra åtgärder utan att behöva ansöka om lov eller anmäla - men alltså inte om det finns så kallad sammanhållen bebyggelse i området.

landskap

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-14