Positiv utveckling för Kyrkviken!

Kommunen arbetar med att förbättra Kyrkvikens vattenkvalitet genom åtgärder som minskar tillförsel av näringsämnen till sjön, till exempel med skärmbassänger och flytande våtmarker.

Kyrkviken har problem med för mycket näringsämnen och därmed återkommande algblomningar. I år har det så vitt kommunen känner till inte varit några algblomningar i Kyrkviken. Med tanke på att det faktiskt varit gynnsamma förhållanden för algblomningar just i år - till exempel kraftiga regn som följts av värmeperioder – så ligger det nära till hands att tro att insatserna ger resultat. Framöver planeras fler åtgärder för att ytterligare minska näringsläckage till både Kyrkviken och andra vatten i Arvika kommun.

Mer information om Kyrkvikens vattenkvalitet finns på webbplatsen.

Du kan också lära dig mer om skärmbassängerna och våtmarkerna i videon. Länk till annan webbplats.

drönarbild över kyrkviken och skärmbassängerna

Bilden föreställer skärmbassängerna i Kyrkviken när de anlades 2020. Den uppmärksamme kan notera lite algblomning på bilden som är från förra året.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-10-18