2020-05-27

Personalbrist inom hemtjänsten

Likt många andra verksamheter påverkas hemtjänsten inom Arvika kommun på olika sätt av rådande covid-19 pandemi. Bland annat har den senaste tidens utveckling lett till en stor personalbrist som gör att de kommer att tvingas prioritera vilka insatser som kommer vara möjliga att utföra. ​Ett arbete som redan nu har påbörjats i några arbetsgrupper.

Från och med den 1 juni kommer hemtjänsten därför att arbeta utifrån den så kallade garantinivån. Det innebär att insatser såsom personlig vård, toalettbesök och måltider kommer att vara det som prioriteras i första hand.

Det innebär också att social aktivering, ledsagning eller avlösarservice i hemmet inte kommer kunna prioriteras. Insatser i form av städ och tvätt kan också påverkas på så sätt att de kan ske med längre mellanrum. Förutsättningarna kan se lite olika ut i olika delar av kommunen.

Då det alltid görs en individuell bedömning kommer alla som har någon form av insats av hemtjänsten att kontaktas inom den närmaste tiden. Detta för att personalen tillsammans med brukaren ska kunna se över vilka insatser som är viktigast och utifrån det planera in vilka som är möjliga att utföra.

Garantinivån kommer fortsatt att ligga som grund till hemtjänstens arbete så länge som verksamheten påverkas av pandemin.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-05-27