Lyssna på sidan Lyssna
2018-09-03

Palmviken rustas upp

Det är dags för en "totalrenovering" av Palmviksområdet i Arvika - alla ytor, belysning och planteringar ska rustas upp! Arbetet startar under vecka 37 och beräknas vara klart försommaren 2019.

Detta händer under september-oktober:

  • Gamla planteringar töms
  • Nya belysningskablar grävs ned
  • Nya lyktstolpar monteras
  • Sättningar repareras
  • Det görs förberedande arbete till gatubrunnar och i vissa fall byts de ut

Detta händer under maj och juni 2019:

  • Alla ytor asfalteras
  • Linjer för parkering och övergångsställen målas
  • Kantsten och stenplattor sätts
  • Rabatter planteras
  • Gräsmattor och rabatter återställs om de skadats

Vi hoppas att arbetena ska påverka framkomligheten i området så lite som möjligt. Under hösten blir det mindre avstängningar under kortare stunder. Under våren och försommaren 2019 kommer större områden att behöva stängas av under kortare perioder, till exempel i samband med asfaltering och linjemålning.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Arvika kommun och fastighetsägarna i området. Om du har frågor kan du kontakta projektledarna Jan Nilsson eller Christian Hasselberg, Arvika Teknik AB.

grävmaskin

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-03