2020-02-07

Översyn av överförmyndarverksamheten klar

I september 2019 beslutade Kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att via en extern konsult genomföra en översyn på överförmyndarverksamheten Arvika-Eda. Konsultstödet har getts från en erfaren jurist vid Nacka kommun. Konsulten har under sin översyn besökt och följt personalens arbete, träffat kommunledningen och nämnden.

Nu har rapporten kommit och den visar på flera brister inom verksamheten. Framöver planeras flera insatser för att komma tillrätta med dessa brister. Konsulten har tillsammans med verksamheten och arbetsledningen till exempel tagit fram ett utbildningspaket för personalen. Utbildningarna kommer att genomföras under våren 2020. Konsulten har också tagit fram rekommendationer för handläggning av ärenden. Nya arbetsrutiner kommer successivt att börja användas. Ett förslag på åtgärder som gäller hantering av äldre akter och verksamhetssystem har också tagits fram. Sammantaget kommer detta att innebära ett behov av resursförstärkning under 2020.

- Jag har från dag ett tyckt att det varit guld värt att få en översyn av verksamheten då det blir tydligt hur mycket det finns att göra i eftersläpande handläggning. Det gör resursbehovet ännu tydligare, säger Anita Eklund, enhetschef för överförmyndarverksamheten Arvika-Eda.

bild på trädknoppar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-02-07