Översvämningsskyddet mobiliseras

Artikeln publicerades 18 mars 2024

Enligt prognos kommer vattennivåerna i Glafsfjorden att överstiga 47 meter över havet vecka 12 och översvämningsskyddet för Arvika stad kommer därför att mobiliseras.

Stora mängder nederbörd har kommit i vårt område. Vattennivåerna i Glafsfjorden och Byälven har nu börjat stiga från ett redan högt läge. Runt tisdag (19 mars) förväntas vattennivån överstiga 47 meter över havet i Glafsfjorden och nivån kommer sen att fortsätta stiga under resten av veckan med uppskattningsvis några decimeter. Detta är så långt som nuvarande väderprognos sträcker sig.

Räddningstjänsten har därför beslutat att mobilisera översvämningsskyddet för Arvika stad. Eftersom översvämningsskyddet mobiliseras i god tid innan kulmen nås, kommer det inte att påverka vattnets slutliga högsta nivå utanför skyddet. Genom att mobilisera översvämningsskyddet skyddas samhällsviktig verksamhet i Arvika tätort. De vattennivåer som nu ligger i prognosen, kommer främst ställa till med skada på enskilda vägar, jordbruksmark, bryggor samt hårt anstränga dagvattensystemet i Säffle tätort.

- Oförutsedda konsekvenser kan dock inte uteslutas, säger räddningschef Mattias Larsson. Vattennivåer som dessa återkommer historiskt sett med några års återkomstid, oftast under hösten. Det finns anledning att vara uppmärksam på hur det höga flödet påverkas av att det fortfarande ligger is på delar av den berörda vattenytan. Det finns också fortfarande mycket snö kvar i stora delar av tillrinningsområdet som ännu inte passerat tillrinningssystemet.

Räddningstjänsten bevakar kontinuerligt utvecklingen i samverkan med berörda myndigheter.

Vattennivåernas utveckling i Glafsfjorden kan du som vanligt följa på vår webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?