Lyssna på sidan Lyssna
2018-03-27

"Oslo-Stockholm 2.55"

Betydelsen av bra kommunikationer på järnväg blir allt viktigare för en långsiktigt klimatneutral och hållbar samhällsutveckling. Arvika kommun stödjer därför initiativet Oslo-Stockholm 2.55!

 

Människor pendlar längre sträckor för att arbeta och ungdomar söker sig längre bort för att hitta sin drömutbildning. Trafiken på järnvägen genom Arvika har utvecklats över tid, både persontransporter och godstransporter har ökat kraftigt.

Järnvägen har stor betydelse för medborgare, företag och organisationer som bor och verkar i Arvika kommun. Trafiken har också nationell betydelse för flödet av material, gods och personer mellan Norge och Sverige.

Samtidigt har den täta trafiken inneburit att möjligheterna för vidare utveckling av trafik har nått ett tak. För att ta nästa kliv behöver banorna mellan Oslo och Stockholm rustas, dubbelspår byggas och i vissa fall behöver järnvägen få en ny sträckning.

En ny sträckning av järnvägen, som skulle reducera restiden till storstadsregionen Oslo och Gardermoens flygplats, kommer att möjliggöra daglig pendling mellan Arvika och Oslo. Kortare restid till Karlstad, Örebro och andra orter i Mälardalen samt Stockholm kommer naturligtvis också att bidra till en positiv utveckling för Arvika och regionen som helhet.

Arvika kommun stödjer därför initiativet Oslo-Stockholm 2.55 och är beredda på att mer aktivt delta i bolaget Oslo-Stockholm 2.55 om den möjligheten ges.

 

Samtliga partier
Kommunfullmäktige Arvika

Om ”Oslo-Stockholm 2.55”

En driftsäker och snabb järnvägsförbindelse där resan tar högst tre timmar mellan Oslo och Stockholm. Det är visionen för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Delägare i bolaget är Örebro och Karlstad kommun, Region Örebro Län och Region Värmland. Bolagets uppdrag är att driva och samordna arbetet för en snabb och driftsäker järnvägsförbindelse mellan de båda huvudstäderna.

Mer information:

http://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/infrastruktur-kommunikationer/jarnvag/oslo-stockholm-255/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

http://www.oslo-sthlm.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

järnvägsstation

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-27