2020-10-30

Ombyggnation av Taserudsgymnasiet

Taserudsgymnasiet står inför en ROT-renovering, samtidigt som elevantalet i grundskolan kommer att öka i området Styckåsen – Gate vilket ger ett ökat behov av fler lokaler för grundskolan. Här finns nu tillfälle för en ytoptimering som dels innebär nyarenoverade och verksamhetsanpassade lokaler för Taserudsgymnasiet, samtidigt som grundskolans ökade behov av lokaler möts.

Förslaget innebär en ROT-renovering och verksamhetsanpassning av Taseruds lokaler vilket innebär att lokaler kommer att frigöras, som Gateskolan övertar. Förslaget ger också en lägre driftkostnadsökning för Lärande och stöd, än om endast en ROT-renovering genomförs vid Taserudsgymnasiet.

Slutgiltigt beslutet ska behandlas i Kommunstyrelsen den 16 november 2020.

lokalbild med maskin i förgrunden och elev i bakgrunden

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-30