Lyssna på sidan Lyssna
2018-02-12

Ny vattenförvaltningsplan

Den 12 februari tog Kommunstyrelsen beslut om en vattenförvaltningsplan för Arvika kommun. Vattenförvaltningsplanen är ett åtgärdsprogram för hur vi ska se till att vattenresurserna i Arvika kommun används på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Ursprunget är EU:s ramdirektiv för vatten - "vattendirektivet" - som infördes år 2000, med målet att alla vatten ska ha god status och att vattenkvaliteten inte får försämras.

Vattenförvaltningsarbetet i Sverige genomförs i sexåriga cykler med en utvärdering efter varje period. Det tas då fram åtgärdsprogram för perioden som talar om vilka åtgärder som behöver genomföras av myndigheter, länsstyrelser och kommuner för att miljökvalitetsnormerna ska följas. Det nuvarande åtgärdsprogrammet för Sveriges vatten gäller för åren 2016-2021.

Arvika kommuns vattenförvaltningsplan visar praktiskt vad som ska göras i vår kommun under året. Du hittar planen och mer information på webbplatsen.

regndroppar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-12