Lyssna på sidan Lyssna
2018-07-04

Nytt vattenskyddsområde för Racken

Just nu är processen igång för ett nytt vattenskyddsområde för sjön Racken. Racken är Arvika kommuns huvudvattentäkt för dricksvatten och försörjer cirka 16 000 personer med vatten. Redan idag är sjön Racken ett vattenskyddsområde, men föreskrifterna som är kopplade till vattenskyddsområdet uppfyller inte dagens krav och rekommendationer för att ge ett tillräckligt gott skydd åt denna så viktiga naturresurs.

Så här går ansökningsprocessen till:

Det nya vattenskyddsområdet samråds med länsstyrelsen, huvudmannen Arvika Teknik AB, samt fastighetsägare kring Racken. Ett informationsmöte hölls för fastighetsägare den 13 juni på biblioteket i Arvika.

De inkomna synpunkterna kommer att bearbetas och ansökan skickas in till länsstyrelsen för beslut. Innan länsstyrelsen fattar beslut om att förklara ett område som vattenskyddsområde ska ägare och innehavare av särskild rätt till marken få möjlighet att yttra sig över förslaget. Kungörelse med information görs av länsstyrelsen.

Länsstyrelsen fattar beslut i ärendet och beslutet ska kungöras på det sätt som är föreskrivet för författningar i allmänhet, samt kungöras i lokaltidning.

Beslutat vattenskyddsområde med föreskrifter kommer att offentliggöras på Arvika kommuns och Arvika Tekniks webbplatser.

Mer information om kommunens vattenskyddsområden finns på webbplatsen.

sjö

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-04