Nytt om utdrag från belastningsregistret

Artikeln publicerades 1 september 2023

Från september kan du få ditt utdrag från polisens belastningsregister som digital post till din digitala brevlåda. Samtidigt införs en kontrolltjänst där den som tar del av utdraget kan kontrollera utdragets äkthet via en e-tjänst på polisen.se.

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om någon är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Den som ska arbeta med barn begär utdrag ur belastningsregistret.

Som arbetsgivare eller förening har man rätt, och i många fall en skyldighet, att ta del av utdrag från polisens belastningsregister om personer som kommer att ha kontakt med barn och ungdomar. Det är en viktig brottsförebyggande åtgärd för att skapa en trygg och säker miljö för barnen och ungdomarna.

Dessa typer av registerutdrag från belastningsregistret berörs:

  • Arbete i skola och förskola.
  • Arbete på HVB-hem.
  • Arbete med barn med funktionsnedsättning (LSS).
  • Arbete eller uppdrag i föreningsverksamhet, till exempel idrotts- eller fritidsföreningar, där man kommer i kontakt med barn och ungdomar.
  • Arbete med försäkringsdistribution.

Mer information finns på polisens webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?