Lyssna på sidan Lyssna
2018-05-03

Nytt om skolskjutsar inför lå 2018-19

Skolskjutsreglementet för Arvika kommun har reviderats och kommer i framtiden att kallas ”Riktlinjer för skolskjuts”. Avsikten är att beslut gällande riktlinjerna ska tas av Kommunstyrelsen den 14 maj 2018.

Nytt är ansökningar ska skickas in varje år när det gäller "Växelvis boende/Val av skola/Särskilda behov", vilket innebär att oavsett tidigare beslut ska en ny ansökan skickas in i år.

Ansökningarna inklusive intyg/särskilda skäl ska vara Arvika kommun tillhanda senast 9 maj 2018.

Blanketter finns på vår portal med e-tjänster och blanketter - https://e-tjanster.arvika.se/MenuGroup2.aspx?groupId=158länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut kommer att skickas ut så snart planeringen inför hösten är klar, förutom vid "Val av skola", där beslut skickas tidigast i början av september när vi ser om det finns plats.

"Riktlinjer för skolskjuts" kommer att publiceras på webbplatsen så snart Kommunstyrelsen tagit beslutet.

buss

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-03