Nytt konstverk vid Minnebergsskolan!

Offentlig konst har förutsättningar att inspirera, skapa oväntade situationer och möten mellan människor. Nu gör vi en upphandling av en permanent konstnärlig gestaltning i parkmiljön söder om den nya högstadieskolan, Minnebergsskolan. Skolans utemiljö blir även parkyta som mötesplats för elever, studenter, boende i området och medborgare.

Viljan är att den nya konsten ska spegla delar av detta och samspelar med högstadieskolans intentioner att vara en skola för var och en som präglas av alternativ, stressreducering, återhämtning, aktivitet och socialt umgänge.

Intresseanmälan för uppdraget

Är du yrkesverksam konstnär? Då ska du skicka in din intresseanmälan till Arvika kommuns nya gestaltningsuppdrag. Uppdraget är alltså en permanent konstnärlig gestaltning med placering i utemiljön vid Minnebergsskolan. Konstgestaltningen ska tas fram utifrån platsen, verksamheten och dess sammanhang. I uppdraget ligger också att involvera elever och skolpersonal genom delaktighet/medskapandeprocess.

Med yrkesverksam menas i detta sammanhang att du ska ha examen från konstnärlig högskoleutbildning (minst tre år) alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på professionell nivå under minst fem år.

Upphandlingen görs i flera steg. Först bjuder vi in yrkesverksamma konstnärer att lämna en intresseanmälan om att få ta fram ett skissförslag. Därefter väljs tre konstnärer ut som blir inbjudna att arbeta fram skissförslag för den konstnärliga gestaltningen. Därefter fattas beslut om vilken konstnär som får det slutgiltiga uppdraget.

Anmäl ditt intresse som yrkesverksam på webbplatsen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

drönarbild över Minnebergskolan

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-04