2021-02-23

Nytt förbud mot nattrafik i Arvika innerstad

Arvika kommun beslutade i juli 2020 att utvidga avstängningen av Arvika innerstad för biltrafik nattetid. Detta mot bakgrund av att många arvikabor fått sin nattsömn störd på grund av ökad biltrafik och ljudnivå.

Den utökade lokala trafikföreskriften överklagades och länsstyrelsen beslutade att bifalla överklagan och upphäva Arvika kommuns lokala trafikföreskrift. Motivering var att det geografiska området i den överklagade lokala trafikföreskriften var för omfattande och att föreskriften var otydlig när det gällde och vilka som omfattades av ordet ”skälig”.

Nu har Kommunstyrelsen i Arvika beslutat om en ny lokal trafikföreskrift, där textformuleringen ger ett tydligare budskap om vilka som får resa in i området. Det geografiska området kommer att vara mindre, då kommunen anser att det är möjligt med tanke på föreskriftens syfte. Den nya föreskriften är framtagen i nära samverkan med Lokalpolisområde Arvika. För att minska störningarna kring Graninge industriområde och vid Ingestrand så tillkommer ett par mindre lokala trafikföreskrifter att komplettera den nu beslutade.

Arvika har en sedan många år tillbaka haft en tradition av motorintresserade medborgare. Arvika kommun, tillsammans med Polisen, vill att Arvika ska vara en trygg och trevlig plats - för alla. Därför pågår ett långsiktigt arbete tillsammans med motorklubbar och föreningar, för att ta vara på motorintresset på bästa sätt.

Mer information finns i de lokala trafikföreskrifterna:

bild på ratt och instrumentbräda bil

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-23