2020-12-15

Ny renhållningstaxa 2021

Från och med årsskiftet införs en ny konstruktion av renhållningstaxan. En grundavgift per lägenhet införs. Samtidigt sänks hämtningsavgiften för de verksamheter och flerfamiljshus som sorterar ut sitt matavfall och stimulerar på så sätt till högre grad av utsortering och en bättre miljö. Varje kilo matavfall innebär att en biogasbil kan köra 2 km. Tack för ditt bidrag!

Ägare till flerfamiljshus ska betala en lägenhetsavgift på 160 kr per lägenhet och år. Samtidigt sänks hämtningsavgiften för kärl för de fastigheter som sorterar ut matavfall.

Största förändringarna 2021

  • Sänkt hämtningsavgift för verksamheter och flerbostadshus som sorterar. Hämtningsavgiften för sorterat mat- och restavfall för verksamheter och flerbostadshus sänks med 10 %.
  • Grundavgift införs för lägenheter

Villaägare och boende i flerbostadshus kan utan avgift lämna sitt avfall på Mossebergs avfallsanläggning. Villaägarna betalar för tjänsten genom en grundavgift, och så kommer det även att vara efter årsskiftet. Ägare till flerbostadshus har inte betalat något för tjänsten.

Nytt för 2021 års taxa är att en grundavgift för lägenheter (160 kr/lägenhet/år) införs. Avgiften debiteras ägaren till fastigheten. Grundavgiften ska täcka en del av kostnaden för drift och underhåll av Mossebergs återvinningscentral, samt en del av de fasta kostnader som alltid belastar verksamheten.

  • Grundavgift för verksamheter

En grundavgift för verksamheter införs (100 kr/verksamhet/år). Grundavgiften för verksamheter är lägre än för lägenheter eftersom de betalar för det avfall de lämnar på Mossebergs avfallsanläggning. Grundavgiften för verksamheter ska täcka en del av de fasta kostnader som alltid belastar verksamheten

Grundprincipen för renhållningstaxan är att den ska vara miljöstyrande, det vill säga att det ska vara billigare att sortera sitt avfall. Det ska också vara så att den som nyttjar en tjänst ska betala för den.

För boende i en- och tvåfamiljshus samt fritidshus är taxan för sophämtning oförändrad.

Om du har frågor, eller vill byta abonnemang och börja sortera matavfall, är du välkommen att höra av dig till kundservice. Du når oss på tfn 0570-816 00 (vx) eller e-post kundservice.teknik@arvika.se. Öppettider 08.00-10.00 samt 13.00-16.00 (fredagar stänger vi 15.00).

Mer nformation om matavfallssortering finns på webbplatsen www.arvikateknik.se/matavfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På www.arvikateknik.se/mina-sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se dina abonnemang.

Den antagna renhållningstaxan finns på arvika,.se.

Mosseberg avfallsanläggning

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-15