Ny plan ska minska avfallet i kommunen

Artikeln publicerades 1 juni 2023

Arvika kommun har, i samverkan med Eda och Årjängs kommuner, tagit fram ny avfallsplan som anger hur vi ska jobba med avfallsfrågor i framtiden.

Vi som kommun ansvarar, tillsammans med varje verksamhet, företag och enskild kommuninvånare, för att så långt som möjligt undvika att skapa avfall. I avfallsplanen beskrivs det hur vi ska göra det.

Samarbete behövs

Att återbruka eller sortera avfall för återvinning ska vara enkelt och en självklar del i vardagen. För att uppfylla lokala, nationella och internationella mål som rör avfallsområdet krävs samarbete mellan alla aktörer i samhället. Tillsammans kan vi minska den påverkan avfallet har på människan och naturen.

Ett styrdokument

Avfallsplanen är ett styrdokument för utveckling av avfallshanteringen i kommunen och planen omfattar mål och åtgärder för hur kommunens avfallshantering ska bli miljömässigt hållbar och tillgänglig. Avfallsplanen är ett levande dokument och är en av grunderna till kommunens verksamhetsplanering.

Du hittar hela planen och mer information på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?