Ny kommunwebbplats med AI-stöd lanseras

Artikeln publicerades 1 februari 2023

Den 1 februari lanserades en helt ny version av kommunens externa webbplats www.arvika.se. Under hösten och vintern har Kommunikationsfunktionen, liksom många andra i den kommunala verksamheten, haft bråda dagar med webbyggande.

Målsättningen med ombygget har varit en mer tillgänglig och mobilvänlig webbplats. DOS-lagen, lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, ställer krav som vår gamla webbplats inte har kunnat leva upp till och en stor del av webbesökarna kommer numera till webbplatsen via sin mobil och inte via dator.

Besökaren kommer att känna igen sig på den nya webbplatsen, även om den vid första anblicken ser ganska annorlunda ut. Strukturen är till största delen densamma som tidigare och ytterligare hjälp att navigera har lagts in genom så kallade landningssidor. Tjänster som exempelvis lyssna-funktion och prenumerationsfunktion finns kvar.

Nytt är att Arvika kommun nu tar hjälp av AI (artificiell intelligens) för att göra det enklare för besökaren att hitta på webbplatsen. Det är till exempel en AI som plockar fram förslagen på populära sidor, baserat på sökmönster och besökta sidor och hur detta förändras över tid. Så här i början, när webbplatsen är ny och oanvänd, kanske AI-förslagen inte blir så träffsäkra, men ju mer webbplatsen används desto mer relevanta blir förslagen.

Antalet pdf-filer på webbplatsen har också minskats ner. Istället har sådant material lagts över vanliga webbsidor. Anledningen till detta är att DOS-lagen kräver tillgängliga pdf-dokument – och webbsidor har också andra fördelar jämfört med pdf-filer. Till exempel är de lättare att läsa för mobilanvändaren och ger också bättre träffar vid ett sök.

Hör gärna av dig till Kommunikationsfunktionen om du upptäcker något som inte fungerar som det ska. Webbplatsen består av tusentals sidor och filer och även om allt har korrekturlästs och testats kan fel slinka igenom.

Hjälpte informationen på sidan dig?