Lyssna på sidan Lyssna
2018-09-03

Ny gång- och cykelväg i Edane

Vecka 37 startar arbetet med den nya gång- och cykelvägen längs väg 680 (Mangskogsvägen) i Edane. Sträckningen blir mellan Rönningevägen och Fjällvägen. Samtidigt med att gång- och cykelvägen anläggs kommer det att göras omfattande VA-arbeten längs sträckan, då en del vatten- och avloppsledningar ska bytas ut.

Under byggtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet i området. Eventuellt kan det även bli trafikljus på platsen för att reglera trafiken. Tung trafik är inte tillåten, utan Trafikverket kommer att sätta upp hänvisningsskyltar till andra vägsträckor.

Grävarbeten och första lagret beläggning beräknas vara avklarat senast den 31 december 2018 och slutbeläggning görs sommaren 2019.

Ledningar i gata

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-09-03