2020-12-09

Nya regler för att rapportera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. Därför skärps kraven på att verksamheter ska rapportera in uppgifter om sitt farliga avfall. Från och med den 1 november ska verksamheter rapportera till ett nytt digitalt avfallsregister hos Naturvårdsverket.

Nästan alla verksamheter, från den stora fabriken till den lilla frisersalongen, producerar någon form av farligt avfall - avfall som är brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

De nya reglerna omfattar alla yrkesmässiga verksamheter, stora som små, som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Eftersom även glödlampor, lysrör och batterier liksom färg- och kemikalierester räknas som farligt avfall, är det upp emot en miljon verksamheter i Sverige som berörs. Här är några exempel:

  • kontor (lysrör, elektronisk utrustning, batterier)
  • jordbruk (spilloljor, kasserade växtskyddsmedel)
  • frisersalonger (farliga kemikalierester)
  • tatuerings- och skönhetssalonger (farliga kemikalierester)
  • rivnings- och byggverksamheter (bygg- eller rivningsavfall som innehåller farliga ämnen till exempel eternitplattor, elavfall, pcb-haltiga byggmaterial)
  • bilverkstäder (spillolja, oljefilter, bilbatterier)

Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att ta reda på vilket farligt avfall som förekommer i din verksamhet och vilka skyldigheter du har.

Avfallsregistretlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns på Naturvårdsverkets webbplats - det finns åtta olika ingångar till e-tjänsten beroende på vem som rapporterar in uppgifterna.

Registrering måste ske senast två dagar efter att man lämnat sitt farliga avfall.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och du kan också hämta informationsfoldernlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som pdf-fil.


EU:s avfallspaket

De nya reglerna om farligt avfall ingår i EU:s ”avfallspaketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster”, där målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering.

Skärpta regler inom många områden införs under de kommande åren och berör både konsumenter och verksamheter.

batteri

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-09