Nya avgifter inom Vård och omsorg

Artikeln publicerades 10 januari 2024

Nya avgifter gäller för Vård och omsorg från årsskiftet.

Från och med 1 januari 2024 är följande avgifter ändrade:

Maxtaxa (hemtjänst/omvårdnadstaxa) 2 575 kr/mån
Serviceavgift 375 kr/timme
Trygghetslarm 420 kr/mån
Mat på gruppboende 4740 kr/mån
Förbrukningsartiklar på gruppboende 220 kr/mån
Varuhemhandling 370 kr/mån
Plockavgift 90 kr/plock
Ledsagarservice 190 kr/gång
Hemsjukvård/rehabilitering 300 kr/besök

LSS
Resor daglig verksamhet:
1-5 resor/månad 420 kr
6-10 resor/månad 840 kr
>11resor/månad 1 260 kr

Hjälpte informationen på sidan dig?