Nya avgifter för vatten och avlopp

Artikeln publicerades 19 januari 2024

Från den 1 januari 2024 gäller nya avgifter för vatten och avlopp.

Avgiften för kommunalt vatten och avlopp består av två delar, en anläggningsavgift och en brukningsavgift. Vid årsskiftet höjdes anläggningsavgiften med 2 procent och brukningsavgiften med 10 procent i Arvika kommun.

De kommunala vatten- och avloppsnäten är i kontinuerligt behov av återinvesteringar för att kunna leverera dricksvatten och ta hand om avloppsvatten på ett driftsäkert sätt. Investeringarna finansieras genom lån. Räntorna på befintliga och nya lån har stigit.

Beräkningar visar att kostnaderna för avskrivning och ränta kommer att öka jämfört med förra året. Kostnaderna för material, kemikalier och köpta tjänster beräknas också öka. Dock beräknas kostnader för elenergi minska jämfört med budget 2023.

Hjälpte informationen på sidan dig?