Nu kan du söka bygglov digitalt

Artikeln publicerades 20 maj 2024

Ska du söka bygglov? Då kan du numera skicka in din ansökan till Arvika kommun digitalt, via kommunens nya e-tjänst för bygglov.

- Den nya e-tjänsten är ett sätt att utveckla vår service och möta kommuninvånarnas efterfrågan på digitala tjänster, säger Victoria Johansson, bygglovshandläggare och funktionsansvarig på Arvika kommun.

E-tjänsten för bygglov nås via kommunens webbplats. Där finns även andra e-tjänster för dig som ska söka lov eller göra anmälningsärenden, som vi nyligen har lanserat:

  • Söka bygglov och andra åtgärder
  • Mina byggärenden
  • Komplettera ditt ärende
  • Begäran om startbesked
  • Ansökan om slutbesked
  • Ta del av beslut som granne eller sakägare
  • Lämna svar vid grannhörande
  • Lägg till intressent till ditt byggärende

Följer användarnas upplevelse

Som ett sätt att kvalitetssäkra den nya e-tjänsten och säkerställa att den är användarvänlig kommer kommunen att kontakta tio personer som använder e-tjänsten för att följa upp deras upplevelse. Slutsatserna ska sedan sammanfattas och utgöra underlag för förbättringsförslag.

- Vi tror att det kan ge oss en ökad kunskap om vilken information man kan behöva som stöd vid en ansökan, säger Victoria Johansson.

Handläggning i tid

Förra året hade kommunen under perioder svårt att handlägga bygglovsärenden inom de tio veckor som lagen kräver, vilket delvis berodde på brist på handläggare. Nu är det full bemanning i verksamheten och ärenden ska kunna handläggas inom tio veckor.

- Med det välkomnar vi Arvikaborna att använda e-tjänsten för sina bygglovsärenden!

Hjälpte informationen på sidan dig?