Nu inventerar vi värdefulla kulturmiljöer

Artikeln publicerades 20 juni 2024

Med start nästa vecka kommer kommunen inventera värdefulla kulturmiljöer och kulturbyggnader i serviceorterna och landsbygderna i Arvika kommun, med målet att ta fram ett nytt kulturmiljöprogram för hela kommunen.

Ett liknande arbete gjordes för några år sedan i stadskärnan och nu är nästa steg att göra samma sak i serviceorterna och landsbygderna. Allt utanför Arvika stadskärna kommer ingå i kulturmiljöprogrammet. Det fokuserar på sju geografiska områden som är Arvika (utanför stadskärnan), Brunskog, Glava, Gunnarskog, Mangskog, Stavnäs/Högerud och Älgå/Ny.

Inventeringen görs av Terese Myrin, bebyggelseantikvarie, som även gjorde kulturmiljöprogrammet om Arvika stadskärna. Hennes fokus blir platser där det kan finnas kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.

Från veckan efter midsommar fram till oktober 2024 är Terese Myrin runt om i kommunen för att inventera och dokumentera. Det innebär bland annat att hon är ute och fotograferar byggnader. Hon ser fram emot tips om digitala historiska foton och lokalhistoria. Intressanta miljöer kan till exempel vara herrgårdar, hembygdsgårdar, kyrkomiljöer eller industrimiljöer.

Kulturmiljöprogrammet ska vara klart i september 2026 och finansieras till största delen av bidrag från Länsstyrelsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?