Lyssna på sidan Lyssna
2018-05-30

Nu byggs GC-väg Jössefors-Arvika

Projektet för gång- och cykelväg Jössefors har engagerat många arvikabor under flera år och nu är det dags för byggstart! GC-vägen är planerad från Prästgårdsvägen, Arvika till Blomstergatan, Jössefors. Entreprenör är upphandlad av Trafikverket och etablering av arbetsplatsen startar vecka 22. Arbetet med att täcka av berg för sprängning påbörjas direkt och trummor läggs ner efter vägen. Sprängning kommer att ske vecka 25.

- Vid sprängning så kommer vägen tillfälligt att stängas av och även då tågtrafiken. Vi har medvetet styrt tidplanen för dessa sprängningar till vecka 25 då järnvägstrafiken är avstängd del av veckan för annat underhåll utmed den sträckan. Detta för att minimera olägenhet för pendlare och andra resenärer, säger Trafikverkets projektledare, Björn Jonsson.

Projektet ska vara färdigt 2018-10-31.

För mer information eller frågor, kontakta
Projektledare Björn Jonsson, Trafikverket
E-post: bjorn.jonsson@trafikverket.se

Gatu- och trafikansvarig Peter Adolfsson, Arvika kommun
E-post: peter.adolfsson@arvika.se

Cykel

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-30