Lyssna på sidan Lyssna
2018-04-09

Näringslivsstrategi 2018-2020

Näringslivsstrategin 2018-2020 för Arvika kommun ska bidra till en hållbar tillväxt och utveckling av kommunen och dess närområde. Ett brett och fungerande näringsliv är en förutsättning för utveckling och välfärd. Samverkan och en positiv attityd till företagande är angeläget för att upprätthålla ett gott företagsklimat. Strategin antogs av Kommunstyrelsen den 9 april och ska nu vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Några av de strategiska fokusområden som tas upp i strategin är:

  • Ett gott företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap där kommunen erbjuder mötesplatser och möjlighet till dialog.
  • En väg in för företagen via näringslivslotsen
  • Har ett välinventerat kommunalt markinnehav med hög grad av planberedskap.
  • Stimulera utveckling inom områden som resurshållning, förnybar energi, hållbara resor, transporter och klimatanpassning.
  • Samverkan med aktörer bland annat med klustren för att stärka hela regionens utveckling.

Företrädare för näringslivet och förtroendevalda har under hösten tagit del av förslaget och lämnat synpunkter som arbetats in i strategin.

Rosa blommor

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-04-09