2021-02-11

När blir det min tur att vaccineras?

Intresset är stort för coronavaccinering och det kommer många frågor till kommunen kring vaccinering, både från allmänheten och från anhöriga till brukare inom Vård och omsorg.

Tyvärr är det svårt att svara på den stående frågan - "när blir det min tur?" Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De grupper som har störst behov av skydd får vaccin först.

När du kan vaccinera dig beror inte bara på vilken fas du räknas in i, utan också på tillgången på vaccin. Oftast är det snabba ryck utan någon längre förvarning när en vaccinsändning når regionen. Det gör det svårt att planera långsiktigt och att sätta upp exakta tidplaner.

Vem ansvarar för vaccineringen?

Det är Region Värmland som ansvarar för vaccinationerna i Värmland - men kommunen tar hand om vaccineringen av de personer som kommunen ansvarar för, som till exempel de som bor på kommunens särskilda boenden eller har biståndsbedömd insats med hemsjukvård.

Vaccinationerna inom Vård och omsorg

I Arvika kommun pågår vaccineringen inom Vård och omsorg för fullt. På kommunens särskilda boenden har brukarna nu fått sin andra vaccindos och personer med hemsjukvård ska enligt tidplanen få dos två under de närmaste tre veckorna.

Personer som endast har insatser enligt socialtjänstlagen (till exempel hemtjänst) har fått ett brev från kommunen hemskickat till sig med en hälsodeklaration som ska fyllas i och skickas till Region Värmland. Regionen kommer sen att meddela tid för vaccination, men det finns ännu ingen tidplan för när den vaccinationen kommer att starta.

Därefter kommer turen till personer inom området LSS samt personlig assistans. Inte heller där finns ännu någon tidplan.

Parallellt pågår vaccinering av kommunanställda som arbetar "vårdnära", det vill säga framför allt personal inom Vård och omsorg. Där har mer än hälften av personalgruppen nu fått sin första vaccindos.

Varning för bedragare

Var observant på att det förekommer bedrägeriförsök i samband med vaccineringen, regionen begär ALDRIG att du ska lämna ut bank-id eller kontouppgifter! Vaccinationen är kostnadsfri.


Vaccinationsbokning

Allmänheten kan alltså ännu inte boka en tid för vaccinering, men bokning kommer senare att kunna göras genom webbplatsen 1177.se eller via ett särskilt telefonnummer. Vaccinationslokal blir Ritz i Arvika.
Mer information om detta kommer från regionen.


Du hittar mer information om de olika faserna och annan information om vaccineringen i Värmland på 1177.se. länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterInformationen uppdateras löpande utifrån hur situationen ser ut. Det finns också en sida med "Frågor och svar om vaccineringenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster".

Allmän information om vaccinationen finns även hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (liksom faktabladet "Till dig som vaccinerar dig mot covid -19", som också finns på andra språk).

Om du har fler funderingar kring vaccination finns "Frågor och svar om vaccin" hos Krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du har ytterligare frågor kring vaccinering, kontaktar du Region Värmland.

Sidan uppdaterad: 2021-02-11