2020-03-17

Misstänkt covid-19 på Centralskolan

Sent under måndagseftermiddagen den 16 mars blev skolledningen informerad om att en elev i årskurs 7 på Centralskolan är misstänkt smittad av covid-19 och är nu hemma från skolan. Eleven var på skolan under fredagen, men insjuknade under helgen. Provtagning görs i nuläget bara av patienter inneliggande på sjukhus, men behandlande läkare har konstaterat att eleven med stor sannolikhet är smittad av covid-19.

Information har delgetts elever och personal inom Lärande och stöd via skolportalen Edwise, liksom direkt till berörda vårdnadshavare.

Vi har nu kontakt med Smittskydd Värmland för direktiv om hur vi på bästa sätt ska hantera frågan.

Arvika kommun vill understryka att smittfall även i vår kommun är en väntad händelseutveckling. Vi är trygga i att fortsätta arbeta enligt Folkhälsomyndighetens direktiv i alla våra verksamheter.

Om du är sjuk och har symtom på det nya coronaviruset ska du stanna hemma och minimera dina sociala kontakter tills du varit symtomfri 48 timmar. Är man frisk och symtomfri är man välkommen till skolan.

dator, telefon, äpple

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-03-17