Missar du ditt bostadstillägg?

Artikeln publicerades 26 januari 2023

Uppskattningsvis finns 130 000 pensionärer i Sverige som riskerar att gå miste om sitt bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du själv ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Äldreförsörjningsstödet är ett stöd för dig som har låg pension eller ingen pension, och som ska ge dig en skälig levnadsnivå. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

Har du rätt till stöd? Gör en provberäkning

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice, tfn 0771‑77 67 76 och få hjälp med en beräkning.

Ansökan

Du ansöker direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Det går också att hämta en ansökningsblankett på webbplatsen eller beställa den via myndighetens kundservice, tfn 0771‑77 67 76. Anhörig kan göra ansökan åt närstående.

Hjälpte informationen på sidan dig?