Minnebergsskolan får första pris i Grundstenen!

Varje år belönar föreningen för Hållbart byggande i Värmland ett byggprojekt som präglats av ovanligt goda hållbarhetsambitioner. Projekten som nominerats handlar både om nybyggen och ombyggnader, men i år var det tre nybyggen som var finalister. Minnebergsskolan var nominerade tillsammans med Rödklöverns förskola, Karlstads kommun och Wermland Invest med kvarteret Gäddan.

Hela nomineringen för Minnebergsskolan

”Minnebergskolan är en högstadieskola som är anpassad utifrån senaste forskning inom NPF-spektrum och utgår från att genom hälsosam och inkluderande miljö för alla, skapa rum för lärande.

Detta är särskilt synligt i planlösning och färgsättning men även i val av belysning och hantering av ljud. Fyra av skolans fem byggnader bildar en skyddad innergård och den uppdelning i flera hemvister som skolan har, ger en känsla av småskalighet med ökad trygghetskänsla. Detta är en högstadieskola placerad mitt i stan vilket gav stora vinster för tillgänglighet och möjlighet att nyttja lokaltrafik och övrig infrastruktur. Lokalyta kunde sparas då en befintlig idrottshall och badhus ligger nära och ger samordningsvinster. Genom skolans centrala placering kan den även användas som fritidsgård, för uthyrning till externa aktiviteter m m, vilket är ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Den ger även eleverna en plats att vara på även efter skolans slut för olika aktiviteter och som mötesplats, vilket ger en social hållbarhetsaspekt och ett ökat värde för hela kommunen.

Byggnadstekniskt har en betongstomme använts men med synliga träpelare i matsal/aula, mycket synligt trä i inredning samt värmebehandlat trä i fasad. Kommunen har haft en vilja att bygga i trä men har här gjort val att kombinera materialen, bl a på grund av den tighta tidplanen men även minska kostnader för väderskydd under byggtid. Skolan är byggd och tänkt att certifieras som Miljöbyggnad Silver.”


Bild på Minnebergsskolan, Arvika

Fotograf Robin Hayes

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-14