Lyssna på sidan Lyssna
2018-02-12

Miljööverenskommelse 2018-2020

Den 20 mars kommer Värmlands kommunalråd och landshövdingen att underteckna sina respektive miljööverenskommelser vid en ceremoni i Karlstad. Överenskommelserna innehåller åtgärder som kommunerna åtar sig att genomföra senast år 2020. Syftet är att driva arbetet med miljömål och klimatanpassning framåt och samtidigt visa de insatser som kommunerna gör.

Det finns fem fokusområden:

  • Hälsa och livsstil
  • Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
  • Hållbar samhällsplanering
  • Minskad klimatpåverkan
  • Hållbar vattenförvaltning

Länsstyrelsens åtagande är att samordna, leda och på olika sätt bistå kommunerna i arbetet - liksom att följa upp åtgärderna och marknadsföra goda exempel från kommunernas miljöarbete.

I förslaget till miljööverenskommelse lovar Arvika kommun å sin sida bland annat att

  • införa källsortering i minst hälften av kommunens egna fastigheter
  • erbjuda alla hushåll i kommunen möjlighet till matavfallsortering senast år 2019
  • upprusta eller anlägga minst 3 km cykelväg per år
  • byta ut gatubelysning så att minst 50 % är LED-lampor år 2020
  • ta fram en plan för cykelvägnätet genom de centrala delarna av Arvika centralort

Det slutgiltiga innehållet i miljööverenskommelsen kommer att behandlas av Kommunfullmäktige den 26 februari.

solljus i träd

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-12