Lyssna på sidan Lyssna
2018-05-23

Miljoner euro i Interregstöd

De tre styrkommittéerna i Interreg Sverige-Norge har den 18 maj prioriterat åtta projekt som får drygt fyra miljoner euro i stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och cirka 2,2 miljoner euro Interregmedel. Arvika kommun är projektägare respektive partner i två av projekten; Music Ecosystems Inner Scandinavia - MECO samt ecoINSIDE 2.


Mer om projekten

Music Ecosystems Inner Scandinavia - MECO

Delområde: Inre Skandinavien
Projektet ska stärka musikbranschen i Inre Skandinavien genom ökad kunskap och innovationskraft. Detta ska uppnås genom ett integrerat samarbete mellan forskning, utbildning och branschutveckling, med fokus på digitalisering och tjänsteinnovation.

Projektägare är Karlstads universitet och Høgskolen i Innlandet. Den totala budgeten är 2 401 926 euro, varav 657 818 euro är EU-stöd och 356 470 euro är norska Interregmedel. Projektperioden är 3 år. Arvika kommun bidrar med medel till projektet främst utifrån Karlstads universitet, Ingesunds Musikhögskola.

ecoINSIDE 2

Delområde: Inre Skandinavien
Genom miljödriven företagsutveckling ska projektet stärka små och mellanstora företag. Projektet arbetar med områdena cirkulär ekonomi, solenergi och energisystem samt hållbart byggande.
Projektägare är Arvika kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm. Den totala budgeten är 2 983 100 euro, varav 904 675 euro är EU-stöd och 375 000 EUR är norska Interregmedel. Projektperioden är 3 år.

sedlar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-23