Migrationsverket och Arvika kommun överens om boende

Den 22 april fattade Arvika kommun beslut om en tidsbegränsning för den akuta lösningen med boende för ukrainska flyktingar. Sedan dess har samtalen med Migrationsverket intensifierats. Nu finns det en överenskommelse om långsiktiga boenden för flyktingar från Ukraina.

Måndagen den 2 maj skickade Arvika kommun in ytterligare en hemställan till Migrationsverket om att få anvisning på de drygt 120 ukrainska flyktingar som redan finns i Arvika. Nu har Arvika kommun och Migrationsverket kommit överens om ett avtal som innebär att de kan bo kvar här.

Samma intention

- Vi har haft flera konstruktiva samtal och Migrationsverket har varit tydliga med att de vill samverka för att hitta en lösning. Det har också varit tydligt vid våra samtal att vi har samma intention, nämligen att vi ska försöka få till en långsiktig lösning och att människor inte ska behöva flytta runt i onödan. Grunden för att kunna utforma ett lokalt bra mottagande är att personer inte flyttas runt mellan boenden och kommuner, säger Johan Hellström enhetschef AMI, Arvika kommun.

- Det känns gott att kunna hitta en gemensam lösning med Migrationsverket. Det här ger oss långsiktiga planeringsförutsättningar och det ger de ukrainska flyktingarna en möjlighet att välja att bo kvar i en kommun där de rotat sig och skapat ett nätverk, säger Arvikas kommunalråd Peter Söderström (S).

Ny lagstiftning 1 juli

Den 1 juli träder den nya lagstiftningen som ska reglera fördelningen mellan kommunerna i kraft. Fram till att den nya lagstiftningen är på plats kan Migrationsverket, i nära samverkan med kommunerna, fördela boenden åt skyddsbehövande ukrainare utifrån de fastställda fördelningstalen.

Stefan Bergman är operativ samordnare på Migrationsverket i region Väst.
- Vi har nu kommit överens med Arvika kommun om ett avtal för långsiktiga boenden för skyddsbehövande från Ukraina, inför att lagförslaget om jämnare fördelning av boende träder i kraft i sommar. Migrationsverket ser helst att vi kan undvika onödiga flyttar i samband med att kommunerna tar över ansvaret för att ordna boende åt skyddsbehövande. Det här är ett utmärkt exempel på en sådan lösning, och det känns extra roligt då Arvika är den första kommunen som vi träffar ett sådant här avtal med.

Ukrainas flagga

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-11