Lyssna på sidan Lyssna
2019-02-21

Mer överförmyndarresurser

Vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 4 mars kommer man att behandla ett förslag om att ytterligare två personer ska projektanställas på heltid vid Överförmyndarkansliet under två års tid. Detta för att enheten ska komma ikapp med årsräkningar och komma tillrätta med bristerna i arkivvården. Samtidigt föreslås att den tillfälliga administratörstjänsten hos enheten blir en permanent tjänst och att enheten får tillgång till större lokaler.

Överförmyndarkansliet har fått kritik för brister och felaktig handläggning vid länsstyrelsens granskningar under flera år och det hoppas man nu kunna komma tillrätta med genom bland annat de kraftigt ökade resurserna.

På sitt sammanträde den 20 februari fattade Arvika-Eda överförmyndarnämnd beslut om en handlingsplan för verksamheten, för att säkerställa en rättssäker ärendehandläggning. Om verksamheten får resurser för att utöka personalstyrkan har man som målsättning att under 2019 arbeta med:

- att granska gamla och nya årsräkningar

- att rekrytera ställföreträdare

- att ta fram rutiner och checklistor

I planen ingår också att bli klar med genomgången av gamla akter och arkivet under 2020.

Efter det att ärendet behandlats av Kommunledningsutskottet och Kommunstyrelsen går det sedan vidare till Kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut.

knoppar i is

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-02-21