Lyssna på sidan Lyssna
2018-05-29

Mer bidrag till föreningslivet

Vid Kommunledningsutskottets senaste sammanträde godkändes flera ansökningar om föreningsbidrag.

Pengar fördelades till kulturföreningar som sökt upprustningsbidrag till samlingslokaler. Sex föreningar har ansökt om bidrag och 280 000 kr fördelades på de sex föreningarna; Bygdegårdsföreningen Thorsborg, Fjöle Byalag, Rackstad Ideella Kvarförening, Västra Värmlands Fornminnesförening, Dalens Bygdegård och Föreningen Jössefors Folkets hus.

IK Arvika Fotboll har ansökt om stöd till byte av konstgräs i fotbollshallen. 200 000 kr beviljades av kommunledningsutskottet.

Ideella föreningen ”Sällskapet Värmlänningarna” har sökt bidrag till att kunna sätta upp sång- och lustspelet ”Värmlänningarna” för allmänheten på Sågudden i Arvika den 12 augusti. 17 150 kr beviljades till detta arrangemang.

Historiska Föreningen Lindorme har ansökt om kommunalt bidrag för att täcka kostnaderna i samband med arrangemanget ”Arvika Medeltidsmarknad” på Sågudden 9-10 juni 2018. 20 000 kr beviljades av kommunledningsutskottet.

Vimplar

Sidansvarig:

Eriqa Lindsten

Sidan uppdaterad: 2018-05-29