Lyssna på sidan Lyssna
2018-07-03

Mer bidrag delades ut på KLU

Vid sitt senaste sammanträde beviljade Kommunledningsutskottet bidrag till flera olika föreningar. Bland annat fick Glafsfjordens musikfestival 125 000 kr för att täcka delar av sina kostnader i samband med festivalen 2019. Musikfestivalen, den femte i ordningen planeras till 23-27 januari 2019. De planeras även för 25 minikonserter ute på skolor runt om i Arvika kommun för att låta elever möta klassisk konstmusik på nära håll.

Klässbolsbygdens utvecklingsgrupp blev beviljade 40 000 plus moms för att rusta upp utemiljön runt byggnaden Klässbols lanthandel. Bidraget söktes från pengar avsatta för främjande av näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygden.

Glava Bygdekontor tillsammans med Junis Glava och UNF Glava blev beviljade 24 000 kr för att kunna färdigställa den av ungdomarna sedan länge önskade ”kojan”, en egen samlingsplats intill Glava ordenshus. Bidraget söktes från pengar avsatta för främjande av näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygden.

älv

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-07-03