2020-12-10

Medborgarlöfte i fokus framåt

Under onsdagen den 9 december hölls en andra träff tillsammans med olika intressenter och aktörer i Arvika gällande högt spelande fordon. Workshopen var helt digital. Den här gången var syftet att diskutera gemensamma mål och åtgärder för ett tryggare Arvika. Workshopen grundade sig på kommunens och polisens undertecknade medborgarlöften att gemensamt arbeta med medborgardialoger.

Kriminologistudenter från Örebro universitet presenterade de sammanställda diskussionerna från förra workshopen månaden innan. Nyckelord som togs upp var "ett Arvika för alla" och skapandet av en "vi-känsla". Det diskuterades bland annat mötesplatser mellan gamla och unga, ett livfullare Arvika med utökat utbud och fler plattformar för samverkan för fortsatt arbete.

Nästa steg är en sammanställning av det som sades på träffen och en ny träff i januari för att titta på hur arbetet ska fortsätta.

Kommundirektör Hans Karlsson, kommunpolis Maria Westby och säkerhetssamordnare Elin Fredriksson står framför laptop. I förgrunden syns en digitalkamera

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-12-10