2020-11-24

Max 8 personer vid sammankomster

För att bromsa smittspridningen av covid -19 har allmänna sammankomster begränsats ytterligare. Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare får tills vidare inte hållas inom Sverige. Ett undantag är möjligheten att hålla begravningar med max 20 deltagare. Beslutet trädde i kraft den 24 november och gäller i fyra veckor, med möjlighet till förlängning.

Åtta personer gäller även "sittande" i Värmland

I regeringens beslut behölls undantaget sen tidigare som medger högst 300 deltagare vid sittande sammankomster, men länsstyrelsen i Värmland har tagit beslutlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om att i vårt län gäller max 8 deltagare även vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats.

Vad är allmän sammankomst?

Med allmän sammankomst avses:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
  • sammankomster som hålls för religionsutövning
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad är offentlig tillställning?

Med offentlig tillställning avses:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
  • danstillställningar
  • tivolinöjen och festtåg
  • marknader och mässor
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte.

(Definitionerna hämtade från krisinformation.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-24