2020-11-04

Lyckad träff om högt spelande fordon

Under tisdagen den 3 november hölls en första träff tillsammans med olika intressenter och aktörer i Arvika gällande högt spelande fordon. Under träffen fick deltagare arbeta i grupper, där de analyserade olika perspektiv på högtspelande bilar. Målet med den första träffen var att få en förståelse för olika perspektiv, starta en dialog mellan olika aktörer och få en gemensam lägesbild för vidare arbete.

Träffen blev lyckad med god dialog mellan deltagarna och nu planeras en ny workshop med fokus på gemensamma mål och åtgärder för ett tryggare Arvika.

Workshopsträd med post-itlappar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-04