2021-02-25

Kulturmiljöprogrammet antaget

Kulturmiljöprogrammet för Arvika stadskärna antogs i Kommunfullmäktige den 25 januari. Den slutliga versionen finns nu på webbplatsen som två pdf-filer. Tryckta blädderex kommer att finnas bland annat på biblioteket.

Kulturmiljöprogrammet är ett stöd i kommunens arbete med kulturhistoriska byggnader och miljöer - ett kunskapsunderlag vid framförallt bygglov och samhällsplanering, men oockså vid risk- och sårbarhetsanalyser, vid utveckling av centrum liksom vid drift och investeringar i kommunens fastigheter.

Kulturmiljöprogrammet ger oss samtidigt kunskaper som ökar förståelsen för att kulturhistoriska byggnader och miljöer är en del av det allmänna intresset och ofta har viktiga kvaliteter för det offentliga rummet.

Men kulturmiljöprogrammet är också en spännande vandring genom den lokala historien från forntiden till anläggandet av köpingen och ända fram till dagens Arvika med alla dess vackra byggnader som skapats under olika tidsepoker.

Arvika innerstad gatumiljö

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-25