Kulturmiljöfokus i Arvika

”Kulturmiljöprogrammet för Arvikas stadskärna” antogs i januari och medborgarnas intresse har varit stort. Med kulturmiljöprogrammet som bas vill Arvika kommun lyfta fram kulturmiljön ytterligare och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Kommunen söker nu runt en halv miljon kronor i stöd från länsstyrelsen för sin satsning och kommer också att ge egna bidrag, till exempel arrangemangsbidrag, bland annat till föreningar som deltar i arbetet.

Om planerna går i lås är det ett brett program som planeras; till exempel stadsvandringar utifrån olika teman, en film - och föreläsningsserie om kulturmiljöfrågor, ett skyltningsprogram som innehåller både fasadskyltar och kulturhistoriska skyltar, hantverksskollo för barn. Man söker också pengar hos Kulturrådet för att genomföra ett projekt i grundskolan kring stadskärnan och arkitektur. Friluftsmuseet Sågudden kommer också att bli viktig del av programverksamheten, då museet ligger inom kulturprogrammets område med en miljö av värdefulla byggnader som vårdas och utvecklas.

Förhoppningen är att satsningen 2021 ska fortsätta även under åren som kommer, utifrån ett nyväckt engagemang.

- Det finns ett stort intresse, liksom en nyfikenhet och stolthet, för Arvika, dess byggnader och miljöer, säger kulturutvecklare Jenny Fändriks, Kultur och fritid. Våra kulturmiljöer bidrar till allas vår livskvalitet - även de byggnader som är privatägda är en del av det gemensamma offentliga rummet. Det är vårt gemensamma kulturarv.

Jenny ser det som en viktig uppgift att öka medvetenheten hos dem som förvaltar kulturhistoriska byggnader.

- Mångfald, återbruk, hållbarhet, miljö, handens kunskap och att tillvarata människors kunskaper och erfarenheter stärker Arvikas identitet inför framtiden, säger hon.

Kulturmiljöprogrammet finns som två pdf-filer på webbplatsen och det kommer också att finnas tryckta bläddringsexemplar bland annat på Arvika Bibliotek. Kortfattat beskriver kulturmiljöprogrammet värdefulla kulturmiljöer och byggnader i stadskärnan och deras historia, men även hur Arvika växte fram.

Arvika innerstad gatumiljö

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-05-04