Lyssna på sidan Lyssna
2019-05-02

Krisberedskapsveckan startar 6 maj!

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Den 6-12 maj är det dags för den årliga nationella krisberedskapsveckan! Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris – och syftet med veckan är att vi ska lära oss hur vi påverkas av och hur vi kan förbereda oss för samhällskriser och höjd beredskap.

I Arvika är du till exempel välkommen till torget lördagen den 11 maj kl 9-16 för att träffa säkerhetssamordnare Ida Andersson liksom Civilförsvarsförbundet. Du får bland annat se hur en krislåda ser ut, liksom den stora vattentanken som körs ut när dricksvattenförsörjningen fallerar. Om du har frågor och funderingar kring kommunens eller din egen krisberedskap kan du passa på att ställa dem!

Missa inte heller föreläsningen på Arvika Bibliotek onsdagen den 8 maj med start kl 18.00! Säkerhetssamordare Elsa Johnsson berättar då bland annat om kommunikation vid en kris - hur når vi varandra och hur får man information? Elsa svarar på alla dina frågor kring krisberedskap. Du kan också passa på att se bibliotekets uställning på "kristemat".

Du kan förstås följa krisberedskapsveckan både på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - använd gärna hastaggen #krisberedskapsveckan.

Mer information och tips

 • Mer information kring hemberedskap och kriser finns bland annat på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • På webbplatsen arvika.selänk till annan webbplats finns information om hur Arvika kommun arbetar med sin krisplanering.
 • Du har väl kvar broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som skickades ut till alla hushåll 2018? Om du tappat bort den så finns den att hämta på flera olika språk på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats och på biblioteket.
 • Gör iordning en krislåda för ditt hushåll – i den ska finnas utrustning som kan hjälpa dig med värme, vatten, mat och kommunikation. Checklista för krislådeinnehålllänk till annan webbplats finns bland annat på vår webbplats och i broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”.
 • Kolla gärna TV-serien ”Nersläckt land” på SVT Play. Den handlar om hur människor reagerar och vad de gör när strömmen försvinner under en längre tid. Vad hade du gjort?

Frågor och svar om krisberedskap

Om VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Varför har vi inget VMA ute på landet när det finns i tätorter? Varför finns det inget larm hos oss?
VMA kan sändas på olika sätt, till exempel via SMS, TV, radio och talmedelande till fast telefon. Mer information finns på MSB:s webbplats, https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/Hantera-olyckor--kriser/VMA/.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur låter VMA larmen?
Om VMA sänds via tyfoner låter det på följande sätt:

 • Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.
 • Flyglarm: Korta signaler i 1 minut.
 • Beredskapslarm: 30 sekunder ton och 15 sekunder tystnad i 5 minuter.
 • Faran över: En 30 – 40 sekunder lång signal.

Var finns VMA larm? Var finns VMA tyfoner/tutor?
VMA kan sändas på olika sätt, till exempel via SMS, TV, radio, med mera. Mer information finns på MSB:s webbplats.

VMA via SMS, hur funkar det?
VMA via SMS skickas till alla telefoner som är uppkopplade mot masterna som finns i det området som är drabbat.

Finns VMA i mobilen?
VMA kan skickas som SMS.

Om VMA sänds, vad ska jag göra?

 • Gå inomhus.
 • Stäng fönster, dörrar och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. SR P4 är beredskapskanal.

Var kan jag få information om ett VMA sänts?

 • Sveriges Radio - främst P4
 • TV; SVT, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. Krisinformation.se (webb, app eller i sociala medier) och SVT:s samt SR:s webbplats.

Om hot och risker

Vad har vi för beredskap i vår kommun?
Om du vill veta mer – gå in på kommunens webbplats samt läs vad kommunen är ålagda att göra. Kommunen arbetar framför allt förebyggande, men har också planer för hur vi ska agera vid olika typer av samhällsstörningar. Vi övar och utbildar också tjänstemän och politiker kontinuerligt.

Vad gör kommunen/samhället för att minska risken för kris/krig?
Samhället gör många olika insatser, däribland förstärker vi våra IT-system. Dessutom informerar vi medborgarna för att ge en ökad medvetenhet och en bättre beredskap. När det gäller din personliga IT-säkerhet måste du kontakta din egen operatör.

Vad har kommunen/samhället för beredskap inför valet?
Dels har alla kommuner i länet haft övning inför valet, där olika scenarion övades. Dels har Sverige ett analogt valsystem samt ett bra samarbete mellan myndigheter.

Vem/vad ska vi vara rädda för?
Du ska inte vara rädd alls. Syftet är att stärka vår beredskap och vara förberedda ifall något sker, och då måste allmänheten veta vad som kan hända.

Kan kommunen skydda mig?
Vid en händelse måste kommunen först och främst hjälpa dem som har särskilda behov/är en riskgrupp. Kommunen skyddar sina medborgare genom att arbeta förebyggande. Kommunen ska också se till att samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur fungerar. Vid en händelse och före en händelse har privatpersoner ett ansvar att ha beredskap.

Vilken händelse har störst risk för att inträffa?
Vi kan inte utesluta någon händelse. Men risken för till exempel översvämning, värmebölja eller annan typ av naturolycka är större än krig.

Vad kan hända i vår kommun?
Det svårt att säga exakt vad som kan ske. Vi måste vara förberedda för många typer av händelser. Olika typer av extremväder är troligt.

 • Naturolyckor (översvämning, torka, värmebölja, snöstorm)
 • Olyckor (utsläpp, brand, trafikolycka)
 • Bortfall av teknisk infrastruktur och försörjningssystem (vatten, banktjänster, telefoni, IT)
 • Antagonistiska hot (terror, krig, organiserad brottslighet)
 • Sjukdomar (fågelinfluensa, sjukdomar på djur och växter)

Om skyddsrum

Vem är ansvarig för att inspektera skyddsrum?
MSB ansvarar för tillsyn men fastighetsägaren för iordningsställande och förvaltning.

Vilka får plats i skyddsrummen? Vilka prioriteras? Varför finns det så få skyddsrum? Vem organiserar utrymningen? I vilket skick är skyddsrummen? Finns det plats för alla?
Ta del av information som finns på MSB:s webbplats, https://msb.se/skyddsrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vem i kommunen ansvarar för skyddsrum?
MSB ansvarar för översynen av skyddsrum. Kommunen ansvarar endast för sina egna skyddsrum.

skylt "Endast kontanter"

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-05-02