Lyssna på sidan Lyssna
2018-05-23

Krisberedskapsveckan startar 28 maj!

För andra året i rad är det dags för den årliga nationella krisberedskapsveckan - denna gång mellan den 28 maj och 3 juni! Syftet med veckan är att vi ska lära oss hur vi kan förbereda oss för samhällskriser och höjd beredskap.

I Arvika är du till exempel välkommen till torget torgdagen den 30 maj kl 10-17 för att träffa säkerhetssamordnarna, Civilförsvarsförbundet och Arvika Teknik AB. Du får bland annat se hur en krislåda ser ut, liksom den stora vattentanken som körs ut när dricksvattenförsörjningen fallerar.

På Arvika Bibliotek finns det en utställning och en krislåda som lottas ut bland dem som deltar i bibliotekets frågesport kring krisberedskap. Om du är sugen på en krislåda så lottas ytterligare en sådan ut i tävlingen som Räddningstjänsten har på sin Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Du kan förstås följa krisberedskapsveckan både på Facebook och Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - använd gärna hastaggen #krisberedskapsveckan.

Även kommunens högstadieskolor kommer att få besök av säkerhetssamordnarna; Centralskolan under lunchtid den 30 maj och Kyrkebyskolan under frukostsamlingen den 31 maj.

Mer information

Mer information kring hemberedskap och kriser finns bland annat på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Youtubekanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under krisberedskapsveckan kommer också MSB:s broschyr "Om krisen eller kriget kommer" att skickas ut till 4,8 miljoner svenska hushåll.

Nedan finns en del vanliga frågor med svar med lokal anknytning. Frågor med svar finns också på webbplatsen "Din säkerhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster". Där finns också kontaktvägarna till MSB:s kontaktcentrum, som svarar på frågor via chatt, e-post, telefon och sociala medier.

Kontaktcentrum är öppet måndag-fredag under 21 maj-29 juni.

 

Om VMA, viktigt meddelande till allmänheten

Varför har vi inget VMA ute på landet när det finns i tätorter? Varför finns det inget larm hos oss?
VMA kan sändas på olika sätt, till exempel via SMS, TV, radio och talmedelande till fast telefon.

Hur låter VMA larmen?
Om VMA sänds via tyfoner låter det på följande sätt:

 • Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.
 • Flyglarm: Korta signaler i 1 minut.
 • Beredskapslarm: 30 sekunder ton och 15 sekunder tystnad i 5 minuter.
 • Faran över: En 30 – 40 sekunder lång signal.

Var finns VMA larm? Var finns VMA tyfoner/tutor?
VMA kan sändas på olika sätt, till exempel via SMS, TV, radio, med mera. När det gäller VMA-larm som sänds via tyfoner så kan du få svaret på MSB:s webbplats. Där finns det kartor som visar alla VMA tyfoner i Sverige. https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_VMA.html

VMA via SMS, hur funkar det?
VMA via SMS skickas till alla telefoner som är uppkopplade mot masterna som finns i det området som är drabbat.

Finns VMA i mobilen?
VMA kan skickas som SMS.

Om VMA sänds, vad ska jag göra?

 • Gå inomhus.
 • Stäng fönster, dörrar och ventilation.
 • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. SR P4 är beredskapskanal.

Var kan jag få information om ett VMA sänts?

 • Sveriges Radio - främst P4
 • TV; SVT, TV4, Kanal 5 och Kanal 9. Krisinformation.se (webb, app eller i sociala medier) och SVT:s samt SR:s webbplats.

Om hot och risker

Tror ni verkligen att kriget kommer?
Krigshotet är inte större nu än tidigare, men syftet med veckan/broschyren är att höja samhällets totala förmåga – alltså ett förebyggande syfte inför alla typer av samhällsstörningar.

Vad har vi för beredskap i vår kommun?
Om du vill veta mer – gå in på kommunens webbplats samt läs vad kommunen är ålagda att göra. Kommunen arbetar framför allt förebyggande, men har också planer för hur vi ska agera vid olika typer av samhällsstörningar. Vi övar och utbildar också tjänstemän och politiker kontinuerligt.

Vad gör kommunen/samhället för att minska risken för kris/krig?
Samhället gör många olika insatser, däribland förstärker vi våra IT-system. Dessutom informerar vi medborgarna för att ge en ökad medvetenhet och en bättre beredskap. När det gäller din personliga IT-säkerhet måste du kontakta din egen operatör.

Vad har kommunen/samhället för beredskap inför valet?
Dels har alla kommuner i länet haft övning inför valet, där olika scenarion övades. Dels har Sverige ett analogt valsystem samt ett bra samarbete mellan myndigheter.

Vem/vad ska vi vara rädda för?
Du ska inte vara rädd alls. Syftet är att stärka vår beredskap och vara förberedda ifall något sker, och då måste allmänheten veta vad som kan hända.

Kan kommunen skydda mig?
Vid en händelse måste kommunen först och främst hjälpa dem som har särskilda behov/är en riskgrupp. Kommunen skyddar sina medborgare genom att arbeta förebyggande. Kommunen ska också se till att samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur fungerar. Vid en händelse och före en händelse har privatpersoner ett ansvar att ha beredskap.

Vilken händelse har störst risk för att inträffa?
Vi kan inte utesluta någon händelse. Men risken för till exempel översvämning, värmebölja eller annan typ av naturolycka är större än krig.

Vad kan hända i vår kommun?
Det svårt att säga exakt vad som kan ske. Vi måste vara förberedda för många typer av händelser. Olika typer av extremväder är troligt.

 • Naturolyckor (översvämning, torka, värmebölja, snöstorm)
 • Olyckor (utsläpp, brand, trafikolycka)
 • Bortfall av teknisk infrastruktur och försörjningssystem (vatten, banktjänster, telefoni, IT)
 • Antagonistiska hot (terror, krig, organiserad brottslighet)
 • Sjukdomar (fågelinfluensa, sjukdomar på djur och växter)

Om skyddsrum

Var finns skyddsrum i vår kommun?
På MSB:s webbplats finns information om var skyddsrum finns.
https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/enkel-karta_skyddsrum/

Vem är ansvarig för att inspektera skyddsrum?
MSB ansvarar för tillsyn men fastighetsägaren för iordningsställande och förvaltning.

Det finns bara ett skyddsrum? Vilka får plats i det? Vilka prioriteras? Varför finns det så få skyddsrum? Vem organiserar utrymningen? I vilket skick är skyddsrummen? Finns det plats för alla?
Ta del av information som finns på MSB:s webbplats eller ta kontakt med MSB:s kundcenter, tfn 0771-24 02 40.

Vem i kommunen ansvarar för skyddsrum?
MSB ansvarar för översynen av skyddsrum. Kommunen ansvarar endast för sina egna skyddsrum.

skylt "Endast kontanter"

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-05-23