2020-08-26

Kommunfullmäktige 31 augusti

Kommunfullmäktige i Arvika sammanträder måndagen den 31 augusti kl 19.00 på Arvika Näringslivscentrum, Krukmakaren. Mötet kommer att hållas digitalt, men samordnas från lokalen Krukmakaren. Hit är också allmänheten välkommen. Mötet kommer även att livesändas på YouTube på adressen
https://www.youtube.com/user/arvikakommun

Kungörelsen och handlingar finns hos Kommunledningsstabens kansli i stadshuset, liksom på webbplatsen.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning av Coronaviruset i Sverige som mycket hög. Vi uppmanar därför alla deltagare på mötet att hålla avstånd till andra människor och att du stannar hemma om du uppvisar förkylningssymptom.

Vi ser gärna att allmänhetens frågor skickas in via e-post, arvika.kommun@arvika.se.

Mötet går att se i efterhand som webbsändning på webbplatsen.

Kommunfullmäktigemöte

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-08-26