Kommunen stöder företag och föreningsliv

Utvecklingen av pandemin under våren är oviss, men restriktionerna för att minska smittspridningen påverkar inte minst handel och restauranger liksom aktiviteter i föreningslivet. Det är viktigt att det lokala näringslivet och föreningslivet får stöd av både invånare, andra företagare och kommunen. Genom att handla lokalt och besöka lokala restauranger kan vi alla bidra.

Investeringsprojekt under 2022

Arvika kommun investerar varje år i viktig infrastruktur, vilket både direkt och indirekt gynnar näringslivet i vårt område. Många större projekt är aktuella under 2022 där lokala entreprenörer bidrar.

Arvika kommun, med Arvika Fastighets AB som utförare, har startat och kommer starta byggprojekt med mera motsvarande 275 miljoner kronor. Det handlar om:

 • Dragspelet, Arvika
 • Simhallen
 • Agnetebergsskolan
 • Graningegården
 • Taserudsgymnasiet

Kommunens teknikbolag, Arvika Teknik, Arvika Fjärrvärme, Arvika Kommunnät och Arvika Kraft med Teknik i Väst som utförare, kommer under 2022 att investera och reinvestera cirka 93 miljoner kronor i bolagens anläggningar. De största projekten är:

 • Kalksilo vattenverket
 • Vatten och avlopp Högvalta
 • Vattenledning Edane
 • Fjärrvärmeanläggningar
 • Fiberkablar
 • Järpforsens vattenkraftstation utskov

Restauranger, butiker och att handla på landsbygd

Arvika kommun har gett över 3 000 anställda ett presentkort på 800 kr i julklapp. Presentkortet kan användas i Aktiva Arvikas medlemsbutiker/restauranger, vilket gynnar lokal handel.

Kommunens regler anger möjlighet till uteservering under tiden 1 april – 30 september för restaurangerna. Tänk på som företagare att ansöka om tillstånd hos polisen i god tid. Arvika kommun kommer inte ta ut avgifter för upplåtelse av allmän platsmark och torgplatser. De som har tillstånd för alkoholservering kommer inte behöva betala för den tillsyn som genomförs. För att täcka upp kostnaden för detta har den kommunala budgeten förstärkts med 330 000 kronor under 2022.

Arvika kommun erbjuder möjlighet till hemsändning av varor genom avtal med våra lanthandlare på landsbygden. Hemsändningen är till för konsumenter i gles- och landsbygd som utgör riskgrupp och har svårt att själva ta sig till butiken för att handla. Hemsändning avser hushåll i bostad där man bor året runt. Varorna levereras av lanthandlare eller Posten.

Lanthandlare som idag erbjuder hemsändning är:

 • Coop Vikene, Brunskog 0570-520 13
 • Ica Nära, Edane 0570-505 35
 • Ica Nära, Glava 0570-400 01
 • Ica Nära Thybergs, Gunnarskog 0570-320 43
 • Lundby Livs, Mangskog 0570-912 12

Föreningsbidrag

Arvika kommun handlägger föreningsbidragsansökningar under våren. Vi kan erbjuda förskott vid behov. Kontakta foreningsservice@arvika.se.

Anstånd med fakturor

Det finns möjlighet att få anstånd med betalning eller uppdelning av betalning av fakturor utställda av Arvika kommun. Detta är ingen generell åtgärd, varje enskilt fall kommer att bedömas, så ta alltid kontakt med oss om du inte kan betala en faktura. Använd e-postadress deb.arvikakommun@arvika.se.

Myndighetsutövning genomförs med stor förståelse för den ansträngda situation företag befinner sig i. Myndighetsutövningen planeras utifrån rådande omständigheter. Kostnaden för myndighetsutövningen faller inom ramen för den typen av kostnader där kommunen kan bevilja anstånd. Använd e-postadress deb.arvikakommun@arvika.se.

Arvika kommun har möjlighet att tidigarelägga betalning av leverantörsfakturor. Alla leverantörsfakturor kommer att hanteras skyndsamt. Någon ansökan behöver inte göras.

Arvika kommun erbjuder också via teknikbolagen anstånd med betalning av avgifter för elnät och fjärrvärme, till och med 30 september 2022 alternativt kan betalningsplan upprättas. Detta är ingen generell åtgärd, varje enskilt fall kommer att bedömas, så ta alltid kontakt med oss om du inte kan betala en faktura. Använd e-postadress: arvika.teknik@arvika.se. Dessutom kommer teknikbolagen att, under perioden till den 30 september 2022 att tillämpa 10 dagars betalningstid på fakturor från lokala företag som anger det.

Fastighetsägarna i Arvika har fortlöpande möten om situationen och de poängterar vikten av god dialog mellan hyresvärd och hyresgäst. Om du som företag är hyresgäst hos Arvika Fastighets AB och har frågor kring ekonomi och fakturor ta kontakt via e-postadress afab.ekonomi@arvika.se.

Rådgivning och information

Arvika-Eda Nyföretagarcentrum anordna nyföretagarutbildningar och ger rådgivning till dig som vill starta eller är ny företagare. De erbjuder också rådgivning till alla företagare med anledning av den uppkomna situationen. Kontakt: arvika@nyforetagarcentrum.se.

Sammankomster med näringslivet genomförs företrädesvis digitalt. Träffar med näringslivets företrädare i olika ärenden hos kommunen genomförs också företrädesvis digitalt. Undantag kan förekomma med begränsat antal personer i anpassade lokaler. Om du vill komma i kontakt med oss via telefon, ring 0570-816 00 så kopplas du rätt.

Statens samlade stöd till näringslivet

Du hittar statens samlade råd och stöd till näringslivet med anledning av corona på www.verksamt.se Länk till annan webbplats. eller via länkarna på www.arvika.se.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-13